Jdi na obsah Jdi na menu
 


ZÁPIS 2019/2020

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TRPÍN PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Ředitelka MŠ Trpín oznamuje, že zápis dětí do MŠ Trpín, pro školní rok 2019/2020, proběhne dne:

        13. května 2019 od 15,30 – 16,00 hod.

 

Rodiče budou mít možnost nahlédnout do školního vzdělávacího programu, prohlédnout si školu, budou jim zodpovězeny dotazy.

Obdrží registrační číslo dítěte, přihlášku k předškolnímu vzdělávání, evidenční list dítěte a přihlášku ke stravování.

Prosím přineste si s sebou rodný list dítěte a občanský průkaz!!!!!!!

 

            Termín odevzdání vyplněných a lékařem potvrzených přihlášek je   

                                    31. 5. 2019 (včetně).

O přijetí/nepřijetí dítěte do MŠ Trpín budou rodiče vyrozuměni, rozhodnutím ředitelky Mateřské školy Trpín, nejpozději do 28. 6. 2019 (včetně).

Seznam přijatých dětí bude vyvěšen na venkovní vývěsce u vchodu do mateřské školy, pod registračními čísly dětí. Rodiče nepřijatých dětí budou vyrozuměni písemně.

 

Mateřská škola nabízí:

  • pohodové, kamarádské a rodinné prostředí
  • rozvoj výtvarných, pracovních, hudebních či pohybových kompetencí
  • rozvoj komunikačních schopností – Komunikáček
  • předškolní přípravné lekce HYPO
  • plavecký výcvik
  • spoustu mimoškolních akcí (divadla, výlety, výstavy, návštěva ZŠ, návštěva mateřského centra HASTRMÁNEK a další)