Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vzdělávací obsah

„P U T O V Á N Í     S V Ě T E M  S  K A M A R Á DY

 

Úkoly předškolního vzdělávání:

a/ doplňovat rodinnou výchovu

b/ dávat dětem dostatek přiměřených podnětů k aktivnímu rozvoji a učení

c/ obohacovat denní program a poskytovat odbornou péči

d/ usnadňovat dětem jejich další životní a vzdělávací cestu

e/ podporovat individuální rozvojové možnosti dětí

f/ plnit diagnostický úkol, zejména ve vztahu k dětem se speciálními vzdělávacími potřebami

 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do čtyř integrovaných bloků :

 

PUTUJEME  S DRÁČKEM PAPÍRÁČKEM BAREVNÝM PODZIMEM

 

PUTUJEME SE SNĚHOVOU VLOČKOU BÍLOU ZIMOU

 

PUTUJEME  S VČELKOU BZUČILKOU ROZKVÉTAJÍCÍM JAREM

 

PUTUJEME SE SLUNÍČKEM TEPLOUČKÝM LÉTEM

 

     Vnitřní diferenciace vzdělávacího obsahu spočívá v rozdělení do témat, jejichž počet je v každém bloku jiný. Témata se dále člení na podtémata, která korespondují s reálným životem dětí (svátky, tradice, roční období, slavnosti atd.)

 

     Sled témat v rámci jednotlivých integrovaných bloků se nemění v důsledku zachování integrity a smyslu školního vzdělávacího plánu jako celku. Podtémata v rámci jednotlivých témat měnit a přizpůsobovat konkrétní situaci lze.

  

 

 

 
 

 

 

Z DALŠÍCH WEBŮ

REKLAMA