Jdi na obsah Jdi na menu
 


KRITÉRIA PŘIJETÍ DO MŠ 2019-20

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MŠ TRPÍN NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

 

Do mateřské školy Trpín, zřízené obcí Trpín, se přednostně přijímají děti:

 1. které mají místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3)
 2.  které mají povinnost předškolního vzdělávání (5 let; odklad)
 3.  které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2018) dosáhnou čtvrtého roku věku
 4.  které před začátkem školního roku (tj. do 31. 8. 2018) dosáhnou tří let věku
 5. které před začátkem školního roku dovrší 2 let věku a to pouze do naplnění kapacity a dle data narození (od nejstaršího).

a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.

Mateřská škola přijímá pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

 

Bodový systém: Spádové děti

 1. děti, které dovrší k 31. 8. 2018  5 let věku (povinné předškolní vzdělávání, odklad) …………………………………………………………………….…………………….........………………………….…..10 bodů
 2. děti, které dovrší k 31. 8. 2018  4 roky věku……………………………………………..…………………..5 bodů
 3. děti, které dovrší k 31. 8. 2018  3 roky věku…………………………………….………………………..... 3 body
 4. děti, které dovrší k 31. 8. 2018 2 let – do naplnění kapacity od nejstaršího

 

 

V případě nenaplněné kapacity lze přijmout i děti z nespádové oblasti!!!!

 • povinnost předškolního vzdělávání
 • přítomnost sourozence v dané MŠ
 • zaměstnanost rodičů
 • sociální důvody

 

 

V Trpíně 8. 4. 2019                                            -----------------------------------------------------------

                                                                                     Mgr. Alena Tichá – ředitelka školy